Wettelijke verklaring

Shire biedt u deze website en de inhoud ervan graag aan, voor algemene informatieve doeleinden. Lees zorgvuldig deze algemene voorwaarden betreffende het gebruik van onze website. Shire zal de nodigee inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de informatie juist is op het moment waarop deze aan de website wordt toegevoegd. Houd er echter rekening mee dat Shire niet kan garanderen dat de informatie accuraat is en geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele verliezen of schade die kunnen ontstaan door op deze informatie te vertrouwen. De informatie kan door Shire op elk willekeurig moment worden gewijzigd. Door gebruik te maken van deze website, gaat u zonder beperking of kwalificatie akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gebruik van materialen en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website is eigendom van Shire. Alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Shire geeft u toestemming om materialen die op deze website worden gepubliceerd uitsluitend voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, op voorwaarde dat alle copyright- en andere mededelingen over eigendomsrechten blijven behouden.

Links naar externe websites
De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar externe websites. Shire is niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot, informatie of meningen die op dergelijke andere websites staan. Aangezien Shire geen zeggenschap heeft over dergelijke websites en omdat de inhoud ervan kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan Shire, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website om ervoor te zorgen dat geraadpleegde informatie juist is en dat de software die van die website wordt gedownload, vrij is van virussen en andere items van destructieve aard. Shire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies, schade, kosten of aansprakelijkheid in verband met dergelijk gedownload materiaal.

Informatie is geen vervanging voor het raadplegen van een professionele zorgverlener
De informatie die op deze website wordt verstrekt is geschreven en aangeboden door Shire. De informatie is gecontroleerd en geredigeerd door medisch getrainde professionals in dienst van Shire. Voor verdere informatie met betrekking tot het redactionele proces van de op de website verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met webmaster@fabrydisease.info. Deze informatie mag niet als uitputtend worden beschouwd en mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek aan, telefoongesprek met, consult bij of advies van uw arts of andere zorgverlener. Shire raadt het zelfmanagement van gezondheidsproblemen niet aan. Mocht u zorggerelateerde vragen hebben, bel of bezoek uw arts of andere zorgverlener dan onmiddellijk. U mag nooit medisch advies negeren of uitstellen vanwege iets dat u hier gelezen hebt.

De informatie is niet noodzakelijkerwijs accuraat, volledig of actueel
De informatie die op deze website wordt aangeboden is niet uitputtend. Shire doet redelijke inspanningen om zoveel mogelijk accurate en actuele informatie op te nemen, maar geeft geen garantie of doet geen beweringen over de juistheid of volledigheid ervan. Dit materiaal wordt verstrekt in de vorm waarin het wordt aangetroffen, zonder enige expliciete of impliciete garantie ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel.

Shire is niet verantwoordelijk voor computerschade als gevolg van het gebruik van de website. Shire doet geen beweringen of geeft geen garantie dat toegang tot de website tijdig, ononderbroken of vrij van fouten beschikbaar zal zijn. Shire geeft geen garantie dat deze pagina’s, of de server die ze beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. In geen geval zullen Shire, met haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieleveranciers en licentiegevers, en hun respectievelijke erfgenamen en rechthebbenden, aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, exemplarische, speciale, punitieve of andere schade, zelfs als ze geïnformeerd zijn omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet van toepassing in bepaalde rechtsgebieden, in die zin dat deze de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toestaan.

Informatie
Alle persoonlijk identificeerbare informatie in de elektronische communicatie met deze website is onderworpen aan het privacybeleid van Shire. Shire is vrij om alle andere informatie in dergelijke communicaties, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of kennis die hierin zijn beschreven, te gebruiken of te kopiëren voor gelijk welke doeleinden, waaronder bekendmaking aan derden en/of ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten.

Reclamebeleid
De informatie op deze website wordt gesponsord door Shire. Deze website accepteert of host geen reclame. Deze site gebruikt geen ‘reclamebanners’ als bron van inkomsten.

De informatie is bedoeld voor een internationaal publiek buiten de VS.
Alle materialen en informatie die op de website verschijnen zijn bedoeld voor een internationaal publiek buiten de VS. Voor de lokale webpagina’s is het bedoelde publiek uitsluitend de bewoners van het genoemde land.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op: 25 maart 2013.